Firma konsultingowa uspójnia strategię dla 4 linii biznesowych.

Case Study Lukardi SA

Branża: IT

Segment: B2B

Portfolio biznesowe: usługi

Wielkość zespołu: 100+ osób

Zakres działań: strategia biznesowa

Klient

Lukardi zajmuje się rozwiązaniami dla biznesu w zakresie usług i technologii IT, elektronicznego obiegu dokumentów, cyberbezpieczeństwa, eCommerce, rozwoju oprogramowania oraz rekrutacji IT.
Niedawna akwizycja, kilka spółek powiązanych i 4 główne linie biznesowe, tak można w skrócie opisać aktualną sytuację w Lukardi S.A. spółce notowanej na giełdzie New Connect.

Wyzwanie

Ze względu na mocno powiększający się zespół (liczący obecnie ponad 100 osób), kilka linii biznesowych Lukardi stało przed wyzwaniem ułożenia swoich działań w jedną spójną całość i wytyczenia priorytetów rozwoju organizacji na najbliższy czas, tak żeby móc skoncentrować się na działaniach marketingowo sprzedażowych.

Dodatkowym wyzwaniem było znalezienie drogi do najlepszego wykorzystania potencjału każdej ze spółek – która miała inną specyfikę oraz inną kulturę organizacyjną.

Działania

Proces składał się z następujących elementów:

  • rozpoczęcie projektu z zaangażowanym w projekt zespołem,
  • analiza obecnych działań wszystkich działów i spółek,
  • spotkania 1:1 z liderami działów oraz zarządem,
  • dwudniowy warsztat stacjonarny,
  • przygotowanie podsumowania i prace uspójniające,
  • podsumowujący warsztat ze stworzeniem roadmapy działań na najbliższe miesiące.

Rezultat

Cały proces pozwolił spojrzeć każdemu uczestnikowi z innej perspektywy na całą organizację. To pozwoliło stworzyć plan, który został zaakceptowany przez wszystkich członków zespołu.

Wypracowany został główny kierunek oraz dwa filary – jeden związany z transformacją wewnętrzną, a drugi ukierunkowany na działania zewnętrzne, który wykrystalizował sposób, w jaki Lukardi będzie budowało swoją przewagę na rynku.

Finalnie, oprócz samego kierunku strategicznego, powstała również roadmapa konkretnych działań i projektów do realizacji, które przybliżą zespół do zrealizowania strategii.

Piotr Jankiewicz - Case Study
Od początku współpracy z Piotrem, wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. Profesjonalne podejście, zrozumienie potrzeb biznesu, szeroki zakres wiedzy, doświadczenie oraz otwartość Piotra pomogły nam spojrzeć na nasze potrzeby z właściwej perspektywy.
Niezwykle cenna była umiejętność pokazania granicy w ustalaniu priorytetów, dzięki czemu skoncentrowaliśmy się na najważniejszych dla nas kwestiach. W konsekwencji po warsztatach z Piotrem stworzyliśmy road mapę działań strategicznych, wytyczyliśmy kierunki działań dla poszczególnych zespołów oraz z powodzeniem zaczęliśmy realizować cele.
Piotr Jankiewicz
wiceprezes w Lukardi S.A.
Od początku współpracy z Piotrem, wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrych rękach. Profesjonalne podejście, zrozumienie potrzeb biznesu, szeroki zakres wiedzy, doświadczenie oraz otwartość Piotra pomogły nam spojrzeć na nasze potrzeby z właściwej perspektywy.
Niezwykle cenna była umiejętność pokazania granicy w ustalaniu priorytetów, dzięki czemu skoncentrowaliśmy się na najważniejszych dla nas kwestiach. W konsekwencji po warsztatach z Piotrem stworzyliśmy road mapę działań strategicznych, wytyczyliśmy kierunki działań dla poszczególnych zespołów oraz z powodzeniem zaczęliśmy realizować cele.
Piotr Jankiewicz - Case Study
Piotr Jankiewicz
wiceprezes w Lukardi S.A.

Myślisz, że mogę Ci pomóc?

Zarezerwuj darmową konsultację!